Er waren deze zomer veel branden. Met de buitengewone droogte vielen er veel vlammen te bestrijden. Op basis van ervaring stel je jezelf dan de vraag: hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren? Is dat iets voor een complotdenker of de simpele vaststelling van de inhoud van ons werk; waar rook is, is vuur!

Onze strijd voor de vrijheid en onze grondhouding om de mens van hulp te voorzien geeft richting. Het gaat altijd om duidelijkheid van de situatie, zodat we kunnen handelen!

De grote lijn is voor vele brandweerstrijders wel te zien. De “coronapandemie” is een leugen, bij de boeren gaat het om onteigening van land en niet om stikstof, de vissers begeven zich tussen de windmolens en niet tussen de vis en het economische failliet staat niet voor de deur, maar is al binnen. En de lijst is dan nog verre van compleet! De globalistische wens voor een wereldregering met marketeer Klaus Schwab kan men ook rustig benoemen zonder nog een aluhoedje op te hoeven doen. De volgende fase in de grote ontwaking vraagt wel iets meer. Het geestelijk koppelen van de gevolgen van deze algehele transitie, aan de directe effecten die het voor ieder mens persoonlijk zal hebben. Dat betekent dat een conclusie, van deze agenda, zal zijn dat onze publieke hulpverlening en brandweerzorg zal verdwijnen en ook wij zelf slechts QR-codes zullen zijn in een slaafs bestaan.

Hoe kom je tot zo’n conclusie?

De grote lijn voor 2030 zonder enig eigendomsrecht was ons al duidelijk, maar ook dichterbij de brandhaard beschrijft men een dergelijke toekomst. Op 17 augustus jl. zaten Anton Slofstra (Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland Midden) en Adriaan ter Huurne (Veiligheidsregio Twente) bij Op1 en bespraken daar de internationale samenwerking bij de zogenoemde bosbranden i.p.v. de noden van een reguliere dwarsstraat in één van onze steden of dorpen. Ook is er al langere tijd, met aansturing vanuit Nederland, een vergaande wens tot internationale opschaling. De regio Twente levert namelijk ook de inzet van Stefan Wevers, als “President” van de Federatie van Brandweerofficieren. Het FEU lijkt een begin en onderdeel van de drang naar die andere federatie; de EU.

Wat is er mis met samenwerking?

Werkelijk niets, maar het gaat aan de gewone burger en belastingbetaler volledig voorbij. Het is een op hol geslagen opschaling waar geen einde aan lijkt te komen. Het lijkt eerder te gaan over een internationaal netwerk van bestuurders en grote bedrijven. Een zogenaamd “Publiek-Privaat Partnerschap” (PPP’s, als symbolische afkorting) en dat heeft met het operationele werk niet zo heel veel meer te maken. Het is dan ook oneigenlijk, schadelijk en verwerpelijk. Dat brengt het toekomstperspectief voor de brandweer in Nederland in beeld. Waarschijnlijk is er geen brandwacht die daar echt zicht op heeft. Dat is niet nodig, u bent daarvoor ook echt niet nodig, men neemt de beslissingen voor u! Dat betreft niet de rode wagen, dat is de rode draad!

De toekomstige brandweerzorg van de hand van Tijs van Lieshout (Commandant Brandweer/ Directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland/Voorzitter Brandweer Nederland) beschrijft puntsgewijs de wens van het bureaucratische gedrocht. Hij zet uiteen dat met de evaluatie van de “Wet Veiligheidsregio” de opgang naar een “branche” gerichte aansturing mogelijk is. Een zoveelste “dienst” onder de paraplu van de veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s vragen inderdaad grondig evaluatie, dat is de afgelopen drie jaar meer dan duidelijk geworden. Dat is voor een later moment! Voor de brandweer, als dienstverlening aan burgers, is er ook een andere toekomst mogelijk. De visie, als tegenwerping op die van Brandweer Nederland, kunt u binnenkort op www.brandweervoorvrijheid.nl lezen. Kort gezegd betekent dat “terug” naar de oorsprong! Brandweerzorg, maar ook ambulancezorg en politiediensten ter beschikking van de burger. Lokale organisatie, ook meldkamers en opgeschaalde zorg, met directe verantwoording aan de lokale gemeenschap, inwoners en bedrijven. Professioneel of vrijwillig met het credo van onze collega’s “Waakzaam en Dienstbaar” en de burger stevig aan het stuur!

Bij vragen kun je contact opnemen via info@brandweervoorvrijheid.nl